ĠAĦAN FL-AQWA ŻMIEN – Mark Camilleri

15.00

Description

Tiftakruh lil Ġaħan? Dak it-tifel Malti li ġibed il-bieb tad-dar t’ommu? Dażgur li tiftakruh. Ġaħan huwa l-aktar karattru letterarju popolari Malti. Kontu tafu li Ġaħan ta’ Malta ġej minn Ġaħan Għarbi li jismu Ġoħa? Fuq hekk ngħidilkom darb’oħra. Għalissa għandi bżonn nirrakkontalkom l-istorja tal-Ġaħan Malti għax għadda ħafna żmien minn mindu ġibed il-bieb, u minn dak iż-żmien ’l hawn Ġaħan inbidel!

Ġaħan illum jismu Dustin. Jaħdem fl-IT bħala developer. Baqa’ kummidjant imma sar xi ftit aktar intellliġenti. Ma jistax jgħabbi mara. Dejjem bil-problemi. Jixtieq isir artist imma għażżien. Moħħu biex jiekol. Daħal fil-crypto biex jagħmel lira u tilef kollox. Xtara penthouse l-Fgura fl-Aqwa Żmien u ġietu ħażin. Darba ltaqa’ ma’ politikanta li jisimha Polly u talbitu jagħmlilha website. Dustin ħaseb li tħobbu u l-website għamilhielha imma daħħlitu f’biċċa inkwiet. Imma fl-aħħar irnexxielu jpattihielha.

Dan huwa rumanz satiriku fuq Malta ħanina, ħobża u sikkina. Dan huwa rumanz fuq Malta u l-Maltin. Dustin huwa x-xempju tar-raġel Malti fl-Aqwa Żmien.

Jien, l-awtur, jisimni Mark Camilleri u dan huwa l-ewwel rumanz tiegħi. Is-soltu nikteb kotba tal-istorja. Tħawdunix ma’ kopji oħra tiegħi li għamel il-Gvern biex igerfixkom. Sirt famuż mindu kien hemm politikanta korrotta u għamlitli libell. Tgħid tagħmilli libell ieħor?

ISBN: 9789918953523

Dar Camilleri

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ĠAĦAN FL-AQWA ŻMIEN – Mark Camilleri”

Your email address will not be published. Required fields are marked *