Bibliography

I’ve been in the book industry since 2005. Following is a list of books I have written, so far. For papers and essays please visit this link:

https://independent.academia.edu/MarkCamilleri?from_navbar=true

https://camillerim.academia.edu/research

The life and times of Juan Bautista Azopardo: The Maltese corsair who founded the Argentinian navy (1772 – 1848)

ISBN: 9789918953547

This is the incredible story of a Maltese corsair who ended up fighting for Argentina and building its first navy. Juan Bautista Azopardo was born in the port town of Senglea in Malta, but as a teenager, he grew up in Toulons, learning shipwrightery and the art of naval warfare. He fought in the French Revolution on the side of the revolutionaries and was promoted to the rank of officer and given French citizenship. He opted to continue his privateering career with the legendary French corsair Hipólito Mordeille until he ended up in Buenos Aires fighting alongside the locals against a British invasion. Victorious and successful, he was promoted again and given a new home country. A Francophile and a Republican, Juan Bautista Azopardo supported Argentinas May Revolution and, being close to the militarys top brass, convinced his superiors to hand him the responsibility for building Argentinas first ever navy. The end result was catastrophic for Juan, but his name remains embedded in Argentinas hall of heroes.

This is the incredible story of how an unlikely Maltese individual ended up in the frontlines of the great, historic tectonic shifts of the Napoleonic era.

Launch Date: 20th October (Pre-order available)


L-Antoloġija tal-Letteratura Mqarba 

ISBN: 9789918953530

L-Antoloġija tal-Letteratura Mqarba tiġbor fiha wħud mill-aktar testi kontroversjali u devjanti fil-letteratura Maltija f’dawn l-aħħar erbgħin senaminn Alfred Buttigieg għal Loranne Vella, Immanuel Mifsud u Ġużè Stagno, kif ukoll Alex Vella Gera u Karl Schembri. Il-ktieb jinkludi wkoll kummentarju ta’ Shana Tabone, Kat Storace, Mark Vella, James Debono u Mark Camilleri.

Il-letteratura mqarba hija rari fil-letteratura Maltija imma mill-ftit li jeżisti, insibu kollezzjoni ta’ letteratura divertenti, xokkanti, ribelluża u xi drabi anke filosofika u fina. Insibu wkoll is-satira u temi politiċi u soċjali li fuq kollox huma dwar Malta u l-Maltin.

F’din l-antoloġija nsibu r-ritorn tal-istorja infami ta’ Alex Vella Gera, Li Tkisser Sewwi, l-istorja punk ta’ Karl Schembri ta’ Il-Manifest tal-Killer, l-“ultras tal-klassi tal-ħaddiema ta’ Immanuel Mifsud f’L-Istejjer Strambi ta’ Sara Sue Sammut, l-istorja tal-isperma fl-ewwel persuna ta’ Alfred Buttigieg f’Dik il-Qtajra li ġiet iċċensurata fis-snin tmenin, l-istorja tal-koppja liżbjana ta’ Loranne Vella f’“Dawn l-erbat ikmamar l’għandi” u silta mid-debutt miktub ta’ Ġużè Stagno Inbid ta’ Kuljum.

Din hija kollezzjoni b’siltiet storiċi u tassew interessanti, b’kummentarju intelliġenti u profond li jispjega wkoll il-kuntesti storiċi ta’ dawn il-bċejjeċ letterarji.

Dar Camilleri

Ixtri minn hawn


ĠAĦAN FL-AQWA ŻMIEN

ISBN: 9789918953523

Tiftakruh lil Ġaħan? Dak it-tifel Malti li ġibed il-bieb tad-dar tommu? Dażgur li tiftakruh. Ġaħan huwa l-aktar karattru letterarju popolari Malti. Kontu tafu li Ġaħan ta Malta ġej minn Ġaħan Għarbi li jismu Ġoħa? Fuq hekk ngħidilkom darboħra. Għalissa għandi bżonn nirrakkontalkom l-istorja tal-Ġaħan Malti għax għadda ħafna żmien minn mindu ġibed il-bieb, u minn dak iż-żmien l hawn Ġaħan inbidel!

Ġaħan illum jismu Dustin. Jaħdem fl-IT bħala developer. Baqa kummidjant imma sar xi ftit aktar intellliġenti. Ma jistax jgħabbi mara. Dejjem bil-problemi. Jixtieq isir artist imma għażżien. Moħħu biex jiekol. Daħal fil-crypto biex jagħmel lira u tilef kollox. Xtara penthouse l-Fgura fl-Aqwa Żmien u ġietu ħażin. Darba ltaqa ma politikanta li jisimha Polly u talbitu jagħmlilha website. Dustin ħaseb li tħobbu u l-website għamilhielha imma daħħlitu fbiċċa inkwiet. Imma fl-aħħar irnexxielu jpattihielha.

Dan huwa rumanz satiriku fuq Malta ħanina, ħobża u sikkina. Dan huwa rumanz fuq Malta u l-Maltin. Dustin huwa x-xempju tar-raġel Malti fl-Aqwa Żmien.

Dar Camilleri

Ixtri minn hawn 


A Rent Seeker’s Paradise (Print Version)

ISBN: 978-9918-9535-1-6

This is my story as told by a primary source from the view of a government bureaucrat and a Labour Party delegate. Through this book I share my experience, knowledge and also untold stories about government-sanctioned criminal activity.

This is the story of how disgraced prime minister Joseph Muscat, his chief of staff Keith Schembri, and former energy minister Konrad Mizzi, abetted and covered for Darren Debono, a Maltese oil smuggler indicted by the United States government. Through Darren Debono, the Maltese government refuelled a foreign warship in foreign waters while officially refusing to allow it to refuel on Maltese territory. The Minister of Police, Emmanuel Mallia also participated in the abetting and covering up of the money laundering in the illegal oil smuggling business. Camilleri argues that Joseph Muscat’s proximity to criminals was by design and not by accident and explains why and how. Joseph Muscat earned the title of Person of the Year in Organized Crime and Corruption by the OCCRP in 2019. Although he cannot prove it, Camilleri is completely convinced that Joseph Muscat, apart from being involved in corruption himself, was also aware in advance of the plan to murder Daphne Caruana Galizia. I give detailed explanations in my book.

This is also the story of what happened in the government and the Labour Party during the November/December 2019 political crisis and after the Panama Papers scandal in 2016. The book explains how the bureaucracy and the civil service were essential to executing the corruption of Joseph Muscat’s government.

Buy here

 

A Rent Seeker’s Paradise (NFT + Ebook Version)

ISBN: 978-9918-9535-0-9

This is my story as told by a primary source from the view of a government bureaucrat and a Labour Party delegate. Through this book I share my experience, knowledge and also untold stories about government-sanctioned criminal activity.

This is the story of how disgraced prime minister Joseph Muscat, his chief of staff Keith Schembri, and former energy minister Konrad Mizzi, abetted and covered for Darren Debono, a Maltese oil smuggler indicted by the United States government. Through Darren Debono, the Maltese government refuelled a foreign warship in foreign waters while officially refusing to allow it to refuel on Maltese territory. The Minister of Police, Emmanuel Mallia also participated in the abetting and covering up of the money laundering in the illegal oil smuggling business. Camilleri argues that Joseph Muscat’s proximity to criminals was by design and not by accident and explains why and how. Joseph Muscat earned the title of Person of the Year in Organized Crime and Corruption by the OCCRP in 2019. Although he cannot prove it, Camilleri is completely convinced that Joseph Muscat, apart from being involved in corruption himself, was also aware in advance of the plan to murder Daphne Caruana Galizia. I give detailed explanations in my book.

This is also the story of what happened in the government and the Labour Party during the November/December 2019 political crisis and after the Panama Papers scandal in 2016. The book explains how the bureaucracy and the civil service were essential to executing the corruption of Joseph Muscat’s government.

https://opensea.io/collection/a-rent-seeker-s-paradise

 

Kalċidon Agius: Ħaddiem U Suldat Ta’ L-Azzar

ISBN: 9789993217596.

Kalcidon-Agius

Il-ħajja ta’ Kalċidon Agius (1917-2006) hija ħajja ta’ ħaddiem li kien parteċipi fil-bidliet storiċi ta’ Mal

ta fis-seklu għoxrin. Hija storja dwar ħaddiem fi żmien il-gwerra, dwar il-faqar, il-ġlieda soċjalista, id-dnub mejjet u l-iżvilupp ekonomiku. Il-bidliet storiċi narawhom jitfasslu mil-lenti ta’ ħaddiem: minn tfulitu li hi perjodu storiku li ma tqajjimx nostalġija, f’żgħożitu meta jitgħallem fuq is-soċjaliżmu minn emigrant Malti fl-Awstralja, u l-maturità tiegħu bħala militant soċjalista. Mal-mixja tal-ħajja ta’ Kalċidon Agius naraw il-mixja tal-ħaddiem Malti mill-faqar u l-injoranza għall-

emanċipazzjoni intellettwali u ekonomika. Permezz ta’ Kalċidon naraw x’kien ifisser li tkun “suldat tal-azzar” u x’kienet eżattament il-ġlieda politika-reliġjuża tas-Snin Sittin bil-konsegwenzi kollha tagħha, kemm reliġjużi, ekonomiċi u soċjoloġiċi. Prattikament, din hija wkoll storja ta’ ribelljoni ta’ żagħżugħ u ġenerazzjoni sħiħa ta’ ħaddiema li ġġieldet għall-kawża tas-soċjaliżmu u ta’ Malta ħielsa.

 

 

 

A materialist revision of Maltese history: 1919-1979

ISBN: 978-99932-17-56-5

MATERIALISTFRONTCOVER.jpgThis is the second volume in the series “A Materialist Revision of Maltese History”. Through his series Camilleri tries to study Maltese history from a materialistic perspective using Hegel and Marx as his fundamental reading to his methodology. Amongst the main themes of this volume are Malta’s process of decolonisation, 20th century ideology, the history of the economy and politics.

Malta’s most significant historic process took place in the 20th century when it underwent a paradigmatic change from a vulnerable and dependent society, into an independent country both economically and politically. The seeds of this process were sown in 1919, but it was the Second World War which unleashed the working class movement. Malta’s paradigm shift into a fully-fledged independent country reached its pinnacle mark in 1979 when Malta’s naval base was closed down and the World Bank described Malta as one of the richest of small island states. The march to 1979 and the ideal it represented was fulfilled through an arduous struggle by the working class and the Labour Party led by Dom Mintoff. This was an ideal which people dreamed of when work was scarce and tens of thousands emigrated away, when the Church still dominated politics and conditioned the future of the country and when Malta was still economically dependent on Britain. It is an astonishing tale of a poor and miserable people which rose up against all odds to achieve political freedom and social justice.

Buy Ebook Version Here

 

A materialist revision of Maltese history: 870-1919

ISBN: 978-99932-17-43-5

HISTORY SKS frontA Materialist Revision of Maltese History: 870 – 1919 is a critical reading of Maltese history. Influenced by Hegelian philosophy and Marxist materialism, it poses new critical perspectives based on previously known and accepted historical data. Some interesting primary sources of note, which will be revealed for the first time, include the police logbooks of the early 20th century.

This book’s focus on the mind and material conditions of the ‘ordinary’ Maltese people and offers a fresh look at Maltese history. This book is Maltese history as it is, without the grand narratives and beautiful anecdotes which make Maltese history novel and glorious. There is in reality nothing that glorious about Maltese history; on the contrary, Maltese history was sad, dark, tragic and bleak. The Maltese people lived in misery, poverty, insularity and ignorance and their survival in terms of wealth and security depended on their rulers. The Maltese elite was only concerned with making easy profits rather than with contributing to the over-all development of society and the well-being of its compatriots, while clerics left the people mired in ignorance and stupidity so as to keep absolute control over the Maltese mind.

Nevertheless, the Seventh June Riots of 1919 would prove to be a turning point for both the exploited majority and their superiors, their patrons, their leaders and their clerics. This was a point in Maltese history when the masses became conscious of their freedom and tried to overturn the objective conditions of their lives.

Buy Ebook Version Here

 

Aspects of Daily Life in Late-Medieval Malta and Gozo : a compilation of some of Godfrey Wettinger’s articles by Mark Camilleri

ISBN: 978-99909-45-85-0

CoverThis is Prof. Godfrey Wettinger’s unfinished project; completed posthumously in celebration of Wettinger as the recipient of the National Book Prize ‘Lifetime Achievement Award’ for 2014. Shortly before he passed away, Wettinger was planning to publish a collection of articles he wrote during his career along with two yet unpublished additions to the collection which are ‘Laurencza, the Slave of Don Matteo De Brunecto, a woman of easy virtue in Gozo 1480s’ and ‘A land inheritance dispute in Gozo in 1485’. This 2015 publication is the full collection as Wettinger had envisaged it originally. 

Common themes which bind the articles are the social and economic aspects of Maltese life in late Medieval Malta. Through these articles we get a glimpse of the various socio-economic traits of the Maltese and the Gozitans of the 15th and 16th centuries: a type of historiography which is rare to come by in the field of Medieval studies. The articles are based on research Wettinger has made of secular and religious courts at the Mdina Cathedral Archive. Instead of transcribing the court cases word by word, Wettinger describes them in a lucid and methodological manner and gives his own description and analysis of each case. Wettinger, who was one of Malta’s foremost Medieval historians was quite aware of the lack of studies on social and economic aspects in Medieval studies and his wish to collect these articles into one book will in a way serve future historians as a new window from which to access and even address this historiographic gap. 
 
This book will also serve to renew the interest of the general public in Wettinger’s work as well as to celebrate him as the distinctive Maltese scholar that he was. ‘Aspects of Daily Life in Late Medieval Malta and Gozo. A Compilation of some of Godfrey Wettinger’s Writings by Mark Camilleri’ was launched during the Malta Book Festival.

 
 

Il-Ħelsien: il-Mixja lejn il-31 ta’ Marzu

ISBN: 978-99932-17-30-5

fronthelsien

“l-Ħelsien” huwa stħarriġ professjonali dwar x’wassal għall-mument storiku ta’ Jum il-Ħelsien. Fl-okkażjoni tal-35 sena mill-ewwel jum ta’ Malta Ħielsa, u bi xbihat minn arkivji Brittaniċi u Amerikani li qatt ma dehru qabel, dan il-ktieb mhuwiex sempliċement ċelebratorju. Huwa analiżi profonda tal-ħafna kawżi li taw is-sehem tagħhom għall-possibilità u l-kisba li Malta tieħu rajha f’idejha u żżommha. Agħraf kemm kienet iebsa, delikata u kumplessa t-tislita li għamel il-Moviment tal-Ħaddiema biex wasal sa wieħed mill-aktar mumenti importanti fl-istorja ta’ Malta. Skopri Jum il-Ħelsien mill-ġdid!

Buy Ebook Version Here

 

 

 

 

 

Il-Mit Pawlin u l-Abbuż tal-Istorja Maltija

ISBN: 978-99932-17-29-9

“Il-Mit Pawlin u lmitpawlin-Abbuż tal-Istorja Maltija” huwa test qasir li jispjega kif l-istorja Maltija ġiet abbużata bil-Mit Pawlin għal għanijiet reliġjużi u ideoloġiċi. Dan huwa test ta’ kritika storjografika u flok jiżvela fatti storiċi ġodda, jispjega kif il-fatti storiċi ġew imwarrba akkost ta’ verżjoni storika falza.

Il-ktejjeb huwa maqsum fi tlett partijiet. L-ewwel kapitlu huwa spjegazzjoni dwar l-aspetti storiċi tal-Mit Pawlin u kif huwa inkorrett, u wara jkompli billi jittratta l-propagazzjoni tal-Mit Pawlin. It-tieni kapitlu huwa analiżi kritika u filosofika tal-Mit Pawlin bħala fenomenu. L-aħħar parti hija intervista esklussiva mal-professur Godfrey Wettinger fejn jispjega fid-dettal kif ix-xogħol tiegħu żvela l-inkorettezzi tal-kabar Mit storiku Malti.

Buy Ebook Version Here

 

1 Comment

 1. Dear Prof. Mark Camilleri,

  I am a University professor at the Universidade Estadual de Maringá, south Brazil.
  In 2016, I published a book in Brazil, where I have lived for the last 54 years, which had been in my mind for the last 20 years. It is called “O MITO DO CRISTIANISMO ININTERRUPTO NO ARQUIPÉLAGO DE MALTA”. Translated into English: THE MYTH OF UNINTERRUPTED CHRISTIANITY IN THE MALTESE ARCHIPELAGO. I was really surprised when, about two months ago, I saw the cover of your book on (I surmise) the same theme. I haven´t read your book but I would like to send you mine, if you give me your postal address.
  Early this year I published another book called DE MAZARA A LUCERA: OS MUÇULMANOS NA SICÍLIA, EM MALTA E NA ITÁLIA, 827 – 1300. In English: FROM MAZARA TO LUCERA; THE MUSLIMS IN SICILY, MALTA AND ITALY, 827-1300.
  Thomas Bonnici
  Rua Manoel Bandeira, 152
  87020-580 Maringá PR Brazil.

Leave a Reply