Roberta Metsola’s Independence Day Speech

Yesterday, as part of the Nationalist Party’s celebrations for Independence Day, Roberta Metsola was invited to make a speech. I’m reproducing the full speech below.

Judging by the speech alone, I am assuming this was a missed opportunity for Roberta Metsola to make an effective and disruptive debut in local politics. The speech is dry with practical ideas and it doesn’t do much to help the Nationalist Party at the polls. Although written with good intentions with a positive message for change, it is not inspiring or motivating at all. I can’t help but notice the same style with Simon Busuttil who in 2017 portrayed himself as a good messenger in the face of a criminal organisation. Daphne Caruana Galizia had already made this point on her website where she described Simon Busuttil as “too nice”. Roberta Metsola repeats making the same mistake.

The speech is also filled with reaffirmations, repetitions, and platitudes that people know already and don’t need to be expressed. Expressing yourself as being against homophobia is also redundant – of course, we assume that you would be. Likewise, we don’t expect people to make statements that they are against racism. Such messages may betray underlying positions – such as being against the discrimination of women in the workplace, but in favour of criminalising abortion. On these matters, clarity would be preferred. The allusion to trickle-down economics is a case in point as Metsola implied that people on the minimum wage would earn more if there were more jobs – this is not what many progressives like me expect because we expect a clear position in favor of raising the minimum wage.

If the speech was the equivalent of a political programme, it would have been disappointing.

Now, of course, she is under no obligation whatsoever to commit herself to the local cause and help the country get rid of Labour to return to normalcy. Undoubtedly she feels the commitment to help like many others involved in politics in some way or the other, but it’s going to take much more than goodwill and a politician of international stature to turn things around in Malta and many of us expect Roberta Metsola to do much better in a local context.

Grazzi. Grazzi. X’unur kbir li nkun hawn magħkom. F’pajjiżi. Fil-pajjiż li nħobb. F’pajjiż li aħna lkoll inħobbu. Dawn l-aħħar snin mhux dejjem kienu faċli. Imma wettaqt id-dover tiegħi. Jien stajt nagħmel dan għaliex żammejt quddiem għajnejja li għandi l-appoġġ tagħkom. Is-support tagħkom itina l-enerġija biex naħdmu aktar. Ninsab hawn nindirizzakom, grazzi lill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tal-istedina li għamilli. Bl-appoġġ sħiħ tal-kollegi fil-grupp parlamentari u tal-Kap ta-Partit; David Casa u jien qed inwettqu ħafna, f’isimkom fil-Parlament Ewropew. Kollegi, grazzi. Qed naħdmu biex nuru l-kwalitajiet tajba tagħna l-Maltin u l-Għawdxin. Minkejja dak li għamel ħaddieħor u minkejja dak li jista’ jaħseb ħaddieħor dwarna urejna li għandna vuċi soda. Għamilna minn kollox biex Malta u Għawdex ikunu fuq il-mappa għar-raġunijiet it-tajba. Li tkun President tal-Parlament Ewropew, li tkun membru tal-Parlament Ewropew, ifisser li trid tiddeċiedi. Kultant id-deċiżjonijiet ikunu iebsa, imma l-importanti hu li jittieħdu b’responsabiltà. L-akbar lezzjoni li tgħallimt mingħandkom hi li l-politika hi forza li biha tista tagħmel il-ġid. Li twettaq il-bidla għall-aħjar. Aħna qegħdin fil-politika biex nagħtu direzzjoni, biex niddeċiedu, u mmexxu fl-aħjar interess tan-nies. L-Indipendenza u s-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea ma kinux deċiżjonijiet tal-mument, imma deċiżjonijiet li jħarsu lejn il-futur. Issa fuqna għandna r-responsabbiltà li nsarrfu l-viżjoni tagħna għal Malta Indipendenti Ewropea. Xi tfisser l-Indipendenza għalina? Xi tfisser għal uliedna? Jien omm ta’ erba’ subien. X’pajjiż irrid għalihom? Intom x’pajjiż tridu għal uliedkom u n-neputijiet tagħkom? X’irridu nagħmlu aħna? Irridu naraw Malta aħjar, stabbli, u li tkabbar il-prosperità. Malta, fejn biex inti timxi ‘l quddiem mhux importanti jekk intix blu jew aħmar. Fejn biex tieħu, dak li hu tiegħek bi dritt, ma jiddependix fuq lil min taf. Aħna rridu sistemi li jaħdmu tajjeb. Irridu Malta fejn min jagħmel l-affarijiet kif suppost jimxi ‘l quddiem. Malta, fejn l-orjentazzjoni sesswali ma twassalx għall-hate speechjew diskriminazzjoni. Malta, fejn id-diżabiltà mhix ostakolu għaliex l-importanti hu dak li kapaċi tagħmel u li s-soċjeta’ tgħinek tilħaq dik il-kapaċita’. Malta, fejn il-mara ma tkunx vittma ta’ vjolenza domestika. Malta, fejn il-mara tkun f’aktar karigi fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet. Malta, fejn l-ugwaljanza ma tfissirx li kulħadd isir kopja ta’ xulxin, imma li kulħadd ikollu l-istess ċans li jilħaq il-potenzjal tiegħu jew tagħha. Malta, fejn iċ-ċittadinanza għażiża li ħadem tant għaliha Gorg Borg Olivier ma tkunx għall-bejgħ. Malta, fejn niġġieldu l-korruzzjoni u mhux isibu l-iskużi biex ngħattuha. Malta, fejn il-ġurnalisti jżommu lill-politiċi, lilna, accountable mingħajr biża. Malta, fejn ma tistenniex is-snin biex issir ġustizzja, kif qed jiġrilhom il-ġenituri ta’ Jean Paul Sofia, il-familja ta’ Daphne Caruana Galizia u l-familja ta’ Sion Grech. X’ġejjieni rridu għal pajjżna? X’inhi l-viżjoni tagħna għal dan in-nazzjon żagħżugħ bi storja daqshekk kbira? Malta pajjiżi. Malta pajjiżna lkoll. Imma, aktar minn hekk: Malta hija darna. Għal Malta rridu l-eċċellenza f’dak kollu li nagħmlu. Standards għolja. Il-mentalità li kollox jgħaddi, m’għandux ikollha postha fid-deċiżjonijiet li jittieħdu. Għaliex il-medjokrità tnawwar is-soċjetà tagħna. Tifni pajjiżna. Bħalma f’darna rridu l-aħjar, hekk ukoll għal pajjiżna. Din hi li tfisser eċċellenza: l-aqwa f’dak kollu li nagħmlu. Jien inħares f’għajnejn kull wieħed u waħda minnkom u ngħidilkom: aħna qegħdin fil-politika għaliex irridu l-aħjar għal pajjiżna, l-aqwa għalik. Dak li nixtieq bħala omm, nixtiequ għalik. M’ilux iltqajt ma’ omm li qaltli: “Inħossni bla nifs. Ġieli kelli nnaqqas mix-xirja.” Il-familji tagħna ma jixirqilhomx hekk. L-għoli tal-ħajja illum qed joħloq piż għal kulħadd. Hu ta’ piż ukoll għal min iħaddem, għas-self-employed, u għall-SMEs. Aħna rridu ekonomija fejn il-ħaddiema u min iħaddem jaqilgħu l-flus. Irridu ekonomija li tferra l-ġid fil-but tal-ħafna, u mhux ekonomija fejn il-ħafna jaħdmu biex ifawru l-bwiet tal-ftit. Dan poplu li kapaċi jibbrilla. Hemm setturi ekonomiċi ġodda li jirrendu. Ejjew nidħlu għalihom bl-enerġija kollha tagħna: l-intelliġenza artifiċjali; it-teknoloġija, social entreprises, clean tech. Nistgħu nipproteġu l-industriji tagħna u noħolqu oħrajn ġodda. Kapaċi nidħlu f’s-setturi ġodda għaliex għandna ħaddiema u sidien ta’ negozji ta’ ħila. Iċ-ċokon ta’ pajjiżna mhux skuża għall-medjokrità imma hu ta’ vantaġġ. L-entużjażmu ta’ min jinvesti irid ikun l-entużjażmu tagħna wkoll, li qegħdin fil-politika. Ejjew nifirħu ma’ min jagħmel il-ġid b’mod onest, kif jagħmlu l-ħafna. Il-politika tagħna, trid tkun waħda b’sistemi fiskali u inċentivi li joħolqu l-ġid u x-xogħol. U l-Gvern ma jikkompettix mal-privat u jipprova jeħodlu xogħlu u l-ħaddiema. B’hekk min jinvesti nħajruh jinvesti aktar. Dan nistgħu nagħmluh jekk ikollna standards għolja, ta’ eċċellenza. Din hi l-viżjoni tagħna. Ejjew inrawwmu fost it-tfal u ż-żgħażagħ kultura ta’ entrepreurship.Ejjew indaħħlu spirtu li kulħadd kapaċi jitfaħ business. Kulħadd għandu jkollu l-mira li jirnexxi f’dak li jagħmel. Għax kulħadd jista’ jirnexxi b’ħiltu. U jekk ma tasalx hemm bżonn li int issib sistemi li jgħinnuk terġa’ tipprova u mhux ikissruk. U dan jitlob li jkollna ambjent ekonomiku li jagħmilha aktar faċli għal min irid jinvesti, b’anqas burokrazija …. fejn li jgħodd hu l-valur tal-ideat u mhux il-valur u l-poter ta’ lil min taf jew min jippretendi li jafek! Aħna kapaċi. B’aktar impjiegi u b’firxa wiesgħa ta’ impjiegi jiżdiedu l-flus fl-idejn. Iva, u min għandu l-paga minima jew pensjoni baxxa jkun jista’ jaqla’ aktar. U l-middle class tikber … b’hekk l-omm li ltqajt magħha u ħafna u ħafna bħalha, ma jkollhomx jagħmlu għażliet diffiċli. Ma nixtieqx li jkollna aktar uġiegħ ta’ koppji li minkejja li jaħdmu t-tnejn ma jistgħux jixtru post. B’pagi aħjar ikunu jistgħu jinvestu fid-dar tagħhom. Semmejt it-tfal u ż-żgħażagħ. L-hena tiegħi inżur skejjel u niltaqa’ magħhom. Biex il-viżjoni tagħna ta’ eċċellenza nilħquha rridu nagħmlu l-akbar investimenti f’uliedna u l-edukaturi. Id-dar li aħna lkoll nixtiequ hi fejn tissaħħaħ l-indipendenza tal-ħsieb ħalli t-tfal u ż-żgħażagħ ikunu ħassieba kritiċi, critical thinkers. U għalhekk it-tfal tagħna jistaqsu u mhux jemmnu kollox. Jiddubbitaw u mhux jaċċettaw dak li jaslilhom. Irridu edukazzjoni li tħaddan l-innovazzjoni u l-kreattività u tipprepara lit-tfal idawwru l-inċertezza f’opportunitajiet ġodda. Dawn huma l-istandards li rridu għal uliedna. Darna tista’ tisbieħ. Dan jiddependi minna.

1 Comment

Leave a Reply