L-importanza li nivvutawhom ‘il barra

Il-Labour qed fuq quddiem tal-polls pero hemm biżżejjed votanti li huma indeċiżi sabiex l-elezzjoni li jmiss tinbidel f’bidla katakliżmika u radikali għal pajjiżna. Bdilt il-ħsieb ukoll li ma nivvotax lill-PN u ser nispjega għaliex. Naħseb li l-iktar ħaġa importanti li trid issir fl-elezzjoni li jmiss, apparti li teleġġu lil Sandra Gauci fis-6 u t-12-il distrett (għandha ċans tajjeb ħafna li tiġi eletta), hi li l-PN jitla’ fil-poter. Hawn għaliex:

1. Kollass totali tas-saltna tad-dritt – u se jikkrolla aktar

F’sentejn ta’ l-amministrazzjoni ta’ Robert Abela, ma rajna l-ebda progress fis-saltna tad-dritt. L-ebda politiku ma tressaq il-Qorti. Il-kuntratti korrotti li ffirmaw l-amministrazzjonijiet preċedenti ma nbidlux u kollha għadhom fis-seħħ: Vitals, Electrogas, San Vinċenz de Paul. Robert Abela qed jaħdem ukoll ma’ membri tal-klikka ta’ Joseph Muscat apparti li qed jiddefendih pubblikament. Edward Zammit Lewis sar ministru u Rosianne Cutajar ġiet imwiegħda ministeru wkoll. Jekk trid kabinett b’kriminali li kienu jintbagħtu l-ħabs f’demokrazija li taħdem b’mod normali, allura ivvota Labour.

2. l-Labour qed irażżan il-libertà tal-kelma

Il-Labour beħsiebu jerġa’ jintroduċi il-libell kriminali b’piena ta’ ħames snin priġunerija ta’ u multa sa €30,000. Il-Labour beħsiebu wkoll japplika sentenzi ta’ libell ta’ qrati barranin fuq ċittadini Maltin fil-liġi Maltija. Il-Labour fil-gvern tfisser li se jkollna raft ġdid ta’ leġislazzjoni kontra l-libertà tal-kelma. Dan huwa allarmanti u m’għandniex nagħmlu kompromessi ma’ dawn id-drittijiet.

L-ideja ta’ soċjetà futura taħt Robert Abela hija allura ċara ħafna – ser nsiru Stat diżonest ieħor tal-UE bħall-Ungerija ta’ Victor Orban. Bażikament, il-Labour qed jaqleb lil Malta fi Stat populista, semi-awtoritarju bi klassi politika li taċċetta l-kriminali u l-klikek tagħhom.

3. Il-politika ekonomika tal-Labour hija bbażata strettament fuq l-infiq tal-gvern

Il-Labour se jżid il-piż fuq l-ekonomija b’żieda fl-infiq pubbliku u se jkompli jissussidja l-industrija tal-kostruzzjoni b’diversi modi kemm b’mod dirett u indirett li finalment se jikkontribwixxi għaż-żieda esponenzjali u fit-tul tal-prezzijiet tal-proprjetà. Il-kwalità tal-ħajja qed titbaxxa minħabba l-problema tad-djar u l-gvern beħsiebu jgħatti il-problema billi jallega li se jibni żoni ħodor ġodda. L-ironija hi li l-Labour m’għandux il-ħsieb li jbiddel il-politika tal-iżvilupp, allura l-bini ta’ green areas ġodda filwaqt li qed jeqred dawk eżistenti, jegħleb l-iskop tiegħu. Kien hemm żmien meta l-Labour seta’ jikkonvinċi lin-nies biex jaħsbu li għandhom għadd ta’ teknokratiċi li jfasslu pjanijiet ekonomiċi maħsuba, madankollu dak iż-żmien spiċċa. Ma tistax tistenna ħafna minn Robert Abela u l-unika soluzzjoni tal-Labour għall-problemi tagħna hija li sempliċiment jagħlef lin-nies b’aktar flus. In-nepotiżmu se jiżdied u l-largezza ekonomika Laburista se tkompli tespandi grazzi għall-infiq tal-gvern. Is-slogan tal-Labour għaż-żgħażagħ jista’ jiġi redott kif ġej: Pejjep il-ħaxixa u għix mal-ġenituri tiegħek. Fuq nota aktar serja, nirriskjaw għal darb’oħra li mmorru lura għan-nepotiżmu ta’ qabel Joseph Muscat b’forza ta’ xogħol li toħloq il-prekarjat, ekonomija dipendenti fuq sussidji pubbliċi u din id-darba suq tal-proprjetà li qed isir dejjem aktar inaċċessibbli għal firxa wiesgħa ta’ nies.

4. Li ntellgħu l-partit Nazzjonalista fil-gvern mhix se ssolvi l-problemi kollha tagħna iżda se tagħti daqqa ta’ ħarta kbira lill-kriminalità fil-politika, tissalvagwardja d-demokrazija tagħna u tagħti bidu għal proċess ta’ bidla radikali.

Is-soċjetà tagħna għandha bżonn urġenti ta’ rikostruzzjoni; ir-ritorn tas-saltna tad-dritt, ir-restawr tal-prinċipji demokratiċi u t-tqegħid tal-pedamenti ta’ politika ekonomika soda għall-futur. L-elezzjoni tal-PN fil-gvern se toħloq waħda mill-akbar avvenimenti politiċi ta’ tfixkil fl-istorja tagħna.

A: Il-Labour ikun imfixkel għalkollox u grupp ta’ kritiċi li telqu mill-Partit (jien wieħed minnhom) jerġgħu jingħaqdu miegħu. Il-battalja fil-Partit Laburista bejn il-kriminali u l-opportunisti u l-idealisti politiċi bilfors terġa’ tibda. Il-Labour ikollu ċans aħjar li jiġġedded bħala partit politiku taċ-ċentru xellug minflok ikun il-partit tan-nepotiżmu u l-popoliżmu iebes.

B: Joseph Muscat u l-klikka tiegħu ma jkollhom assolutament ebda protezzjoni u l-ġustizzja tista’ tieħu l-kors tagħha mingħajr xkiel. Il-prosekuzzjoni tkun inevitabbli u d-dinja kriminali fil-politika inevitabbilment tieħu daqqa kbira.

C: Jekk jiġi elett fil-gvern, il-PN m’għandux għażla ħlief li jilħaq aspettattivi għoljin ħafna. Għal din ir-raġuni wkoll, il-PN fil-gvern irid ikun eħrex milli hu llum fl-oppożizzjoni. Jien ukoll se ningħaqad mal-oppożizzjoni ladarba l-PN ikun fil-poter. Dan se joħloq tiġdid fil-politika filwaqt li l-gvern jitneħħa mill-elementi kriminali attwali tiegħu, u s-sistema terġa’ tibda. Il-gvern il-ġdid se jkun ferm aktar attent biex iwettaq in-nepotiżmu u reati minħabba l-fatt li l-maġġoranza tiegħu se tkun potenzjalment ħafna inqas meta mqabbla ma’ rebħa Laburista.

D: Bis-sospensjoni ta’ Adrian Delia minn mexxej tal-Partit Nazzjonali, l-Partit Nazzjonalista wera li jista’ kun il-vangwardja ta’ niesu u jżomm l-istandards għoljin ankle mal-mexxej tiegħu stess. Minn dan l-aspett nistgħu ngħidu li l-Partit Nazzjonalista huwa iktar Leninista mil-Partit Laburista.Eżempju ċar huwa l-kuntratt tal-Electrogas u tal-Vitals. Il-Partit Laburista sar qisu ult b’mexxej awtoritarju u l-Partit Laburista m’għadux iġorr id-definizzjoni tradizzjonali tiegħu.

5: Ir-riskji human ħafna inqas jekk ikun hemm il-PN fil-gvern speċjalment meta tqis il-kwistjoni tal-Grey Listing

Pajjiżna jrid isewwi r-reputazzjoni internazzjonali tiegħu. Taħt gvernijeit suċċessivi tal-PN, Malta sfruttat il-ġurisdizzjoni sovrana tagħha biex issir id-dar tal-kumpaniji kbar tal-azzard bħal Betsson, Evolution Gaming u Bet365 li jimpjegaw madwar 12,000 ruħ, illum, ħafna minnhom żgħażagħ minn kull qasam tal-ħajja u b’pagi tajbin. F’dawn l-aħħar disa’ snin ħlejna ħin prezzjuż fejn qas ħloqna niċċa ekonomika ġdida waqt li l-gvern Laburista qiegħed jipprova isewwi r-reputazzjoni ta’ pajjiża, iżda l-problema hija din. Il-Labour seta’ faċilment isewwi r-reputazzjoni ta’ pajjiżna kieku eleġa mexxej ġdida li beda paġna ġdida, iżda minflok eleġejna mexxejn u prim ministru li kien fiċ-ċirku ta’ Joseph Muscat li illum huwa stinat li jgħattilu u jiddefendieh. Robert Abela wiegħed il-kontinwazzjoni, iżda kisra mil-passat hija neċessarja b’mod tanġibbli. Taħt it-tmexxija ta’ Robert abela pajjiżna qiegħed isir iktar irrelevanti internazzjonalment. U Robert ma jimportaħx jekk hu mhuwiex il-persuna adatta biex imexxi l-pajjiz f’dawn il-mumenti għax qiegħed hemm għalih innifsu. Kull politiku ta’ rieda tajba li kien fiċ-ċirku ta’ Muscat qatt ma kien jagħżel li joħroġ għat-tmexxija tal-Partit Laburista u jpoġġina f’din il-qagħda biżarra.

Taħt Robert Abela mhuX tallis ser insewwu r-reputazzjoni tagħna, tallis ser insiru iktar irrelevanti internazzjonalment u ser infallu mill nkabbru niċeċ ekonomiċi ġodda.

Biex nikkonkludi, naħseb li għamilt il-pożizzjoni tiegħi ċara. Għandna bżonn inbidlu l-gvern biex nissalvagwardjaw id-demokrazija, ir-restorazzjoni tas-saltna tad-dritt, inġibu l-ekonomija lura għan-normal, Insalvaw Ir-reputazzjoni internazzjonali tagħna u nerġgħu nibdew proċess ta’ blida progressiva. Wara, nkunu nistgħu nerġgħu jkollna lima politika normali u nopponu l-PN fil-gvern.

3 Comments

 1. Mark, originally I attempted to follow your blog ..for my sins! I just wanted to try to understand what you’re all about since I never quite liked your attitude although admittedly you talked sense. I also have to admit that to date I tap into your blog everyday and am finding your contributions very incisive and important for one and all to follow.
  As for your post of today as much as I agree with your argument i hardly think that the people who really need to read you even bother to understand the dangerous situation we have found ourselves in under Labour. Just have a look at the foul comments boards that a large section of our population relates to.
  Anyway, what Malta needs is nothing short of a miracle for the Nationalist to win the election while I remain hopeful to the end.
  I thoroughly appreciate your efforts and rest assured that they are not going unnoticed.
  Thank you.

 2. Naqbel ma kull ma ghidt. Li ma naqbilx hu, li trid tinqeda bil-PN biex Malta terggha tkun fuq wicc l-idejn ma kulhadd kif dejjem kienet, imbaghad jerggha jitla l-PL kif qed tghid int, u nergghu immorru back to straight one bhal ma dejjem gara taht gvern laburista, li jsib sodda mifruxa, u jerggha jirrovina kollox.

1 Trackback / Pingback

 1. The curious case of the police inspector who got passed over | Mark Camilleri

Leave a Reply